Avsløring av miljøinformasjon fra Shandong Mingfu Dyeing Co., Ltd. i 2022

1. Grunnleggende informasjon
Enhetsnavn: Shandong Mingfu Dyeing Co., Ltd.
Samlet sosial kredittkode: 91370684165181700F
Juridisk representant: Wang Tongguo
Produksjonsadresse: nr. 1, Mingfu Road, Beigou Town, Penglai District, Yantai City
Kontakt: 5922899
Produksjon og virksomhetsomfang: bomull, lin, akryl og blandet garnfarging
Produksjonsskala: liten
2. Informasjon om utslipp av kloakk
1. Eksosgass
Navn på hovedforurensninger: flyktige organiske forbindelser, partikler, luktkonsentrasjon, ammoniakk (ammoniakk), hydrogensulfid
Utslippsmetode: organisert utslipp + uorganisert utslipp
Antall utsalgssteder: 3
Utslippskonsentrasjon: Flyktig organisk forbindelse 40mg/m³, partikler 1mg/m³, ammoniakk (ammoniakkgass) 1,5mg/m³, hydrogensulfid 0,06mg/m³, luktkonsentrasjon 16
Utførelse av utslippsstandarder: "Comprehensive Emission Standards of Air Pollutants" GB16297-1996 Tabell 2 nye sekundære standarder for forurensningskilde, "Shandong Province Comprehensive Emission Standards for Stationary Source Atmospheric Particulate Matter" DB37/1996-2011 T tillatte konsentrasjonskrav til maksimum.

2. Avløpsvann
Forurensningsnavn: kjemisk oksygenbehov, ammoniakknitrogen, totalt nitrogen, totalt fosfor, krom, pH-verdi, suspenderte stoffer, sulfid, fem-dagers biokjemisk oksygenbehov, totalt saltinnhold, aniliner.
Utslippsmetode: Etter at produksjonsavløpsvannet er samlet, vil det slippes ut i kloakkrørnettet etter å ha blitt forbehandlet opp til standarden, og deretter gå inn i kloakkrenseanlegget til Penglai Xigang Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Antall utsalgssteder: 1
Utslippskonsentrasjon: kjemisk oksygenbehov 200mg/L, ammoniakknitrogen 20mg/L, totalt nitrogen 30mg/L, totalt fosfor 1,5mg/L, kromatisitet 64, pH-verdi 6-9, suspendert stoff 100mg/L, sulfid 1,0mg/L 5-dagers biokjemisk oksygenbehov 50mg/L, totalt salt 2000mg/L, anilin 1mg/L.
Utførelse av utslippsstandarder: GB/T31962-2015B klassestandard for "Vannkvalitetsstandarder for kloakkutslipp i urbane kloakk"
Total kontrollindikatorer: kjemisk oksygenbehov: 90T/a, ammoniakknitrogen: 9 T/a, totalt nitrogen: 13,5 T/a
Faktiske utslipp året før: kjemisk oksygenbehov: 15,5T/a, ammoniakknitrogen: 0,65 T/a, totalt nitrogen: 1,87T/a, pH-gjennomsnitt 6,79, avløpsvannutslipp 278023T
3. Fast avfall: husholdningsavfall, vanlig fast avfall, farlig avfall
Husholdningsavfall samles inn og behandles av Penglai Sanitation
Farlig avfall: Selskapet har utarbeidet "Hazardous Waste Management Plan" og bygget et midlertidig lager for farlig avfall.Det farlige avfallet som genereres samles og midlertidig lagres i bedriftens farlige avfallslager i henhold til krav, og alle er overlatt til kvalifiserte avdelinger for behandling.I 2022 vil det genereres totalt 0,205 tonn farlig avfall, som vil bli overlatt til Yantai Helai Environmental Protection Technology Co., Ltd. for deponering.
3. Bygging og drift av anlegg for forebygging og kontroll av forurensning:
1. Avløpsvannbehandlingsprosess: utskrift og farging av avløpsvann → reguleringstank → luftflotasjonsmaskin → hydrolysetank → kontaktoksidasjonstank → sedimentasjonstank → standard utslipp
Designbehandlingskapasitet: 1500m3/d
Faktisk prosesseringskapasitet: 1500m3/d
Driftsstatus: normal ikke-kontinuerlig drift
2. Avgassbehandlingsprosess (1): Sprøytetårn→lavtemperaturplasma→standardutslipp.(2): UV-fotolyse → standard emisjon.
Designbehandlingskapasitet: 1000m3/t
Faktisk behandlingskapasitet: 1000m3/t
Driftsstatus: normal ikke-kontinuerlig drift
4. Miljøkonsekvensvurdering av byggeprosjekter:
1. Filnavn: Gjeldende miljøkonsekvensvurderingsrapport
Prosjektnavn: Water Treatment Project av Mingfu Dyeing Industry Co., Ltd. i Penglai City, selskapets farging og etterbehandlingsavfall
Konstruksjonsenhet: Penglai Mingfu Dyeing Co., Ltd.
Kompileringsenhet: Penglai Mingfu Dyeing Co., Ltd.
Samlingsdato: april 2002
Godkjenningsenhet: Penglai Environmental Protection Bureau
Godkjenningstid: 30. april 2002
2. Dokumentnavn: Søknadsrapport for ferdigstillelse og aksept av miljøvernanlegg for byggeprosjekter
Prosjektnavn: Water Treatment Project av Mingfu Dyeing Industry Co., Ltd. i Penglai City, selskapets farging og etterbehandlingsavfall
Konstruksjonsenhet: Penglai Mingfu Dyeing Co., Ltd.
Kompilator: Environmental Monitoring Quality of Penglai City
Samlingsdato: mai 2002
Godkjenningsenhet: Penglai Environmental Protection Bureau
Godkjenningstid: 28. mai 2002
3. Filnavn: Gjeldende miljøkonsekvensvurderingsrapport
Prosjektnavn: Shandong Mingfu Dyeing Co., Ltd. Printing and Dyeing Processing Project
Konstruksjonsenhet: Shandong Mingfu Dyeing Co., Ltd.
Kompileringsenhet: Beijing Shangshi Environmental Technology Co., Ltd.
Samlingsdato: desember 2020
Enhet for undersøkelse og godkjenning: Penglai Branch of Yantai Ecological Environment Bureau
Godkjenningstid: 30. desember 2020
V. Beredskapsplaner for miljøkatastrofer:
Den 2. november 2020 passerte "Emergency Plan for Environmental Emergencies" rekorden til miljøvernavdelingen, rekordnummer 370684-2020-105-L
6. Enterprise-egenovervåkingsplan: Selskapet har utarbeidet en egenovervåkingsplan, og overvåkingsprosjektet overlater Shandong Tianchen Testing Technology Service Co., Ltd. til å teste utslipp av forurensninger og utstede en testrapport.

Shandong Mingfu Dyeing Co., Ltd.
30. mars 2023


Innleggstid: 20. juni 2023